Educatie

Wie op jonge leeftijd al kennismaakt met de natuur, zal er later meer waardering voor hebben. Daarom probeert het Sigmaplan ook kinderen te betrekken bij Sigmaprojecten.

Schoolkinderen planten bos met Xavier de ree >
Infoketen maken kinderen wegwijs in Sigmaplan >
Leerlingen leren knotten in Paardeweide >
Leerpad leidt leergierigen door Lippenbroek >

Schoolkinderen planten bos met Xavier de ree

Voor de inrichting van de Polders van Kruibeke moesten noodgedwongen heel wat bomen worden gerooid. Schoolkinderen uit Kruibeke, Bazel en Rupelmonde planten al sinds 2007 elk jaar honderden nieuwe boompjes. Elke gesneuvelde boom wordt vervangen door een ander, inheems exemplaar.

De kinderen worden bij het planten bijgestaan door mascotte Xavier de Ree, die hen een T-shirt en stevige handschoenen geeft. Geen overbodige luxe, want in 2014 moesten ze meidoorn, sleedoorn en hondsroos planten, soorten met scherpe doornen. Die voorkomen dat ree├źn jonge boompjes beschadigen door van de schors te eten.

Tijdens de actie leren de kinderen op een speelse manier bij over polders, getijdennatuur en zeldzame elzenbroekbossen. En terwijl ze zelf opgroeien, zien ze hun eigen stukje natuur seizoen na seizoen groeien en bloeien.

Infoketen maken kinderen wegwijs in Sigmaplan

In verschillende Sigmagebieden, onder meer in het Hedwige-Prosperproject en de Polders van Kruibeke, staan interactieve infoketen. Scholen en andere bezoekersgroepen kunnen daar bijleren over thema's als integraal waterbeheer, veiligheid, natuur, recreatie, scheepvaart en archeologie.

Leerlingen leren knotten in Paardeweide

In Paardeweide, een deelgebied van de Cluster Kalkense Meersen, kregen studenten van de richting natuur- en groen-technische wetenschappen van het VTI Sint-Lucas (Oudenaarde) een praktijkles bomen knotten. Langs de nieuwe Sigmadijk tussen Wetteren en Aard gaven ze de jonge bomen hun eerste of tweede knotbeurt.

Knotbomen maken al honderden jaren deel uit van de Vlaamse natuur en zijn vooral in riviervalleien onlosmakelijk verbonden met het landschapsbeeld. De leerlingen kwamen te weten dat knotbomen niet alleen mooi zijn, maar ook de biodiversiteit bevorderen. Zo woont de steenuil bijvoorbeeld graag in knotwilgen. Op het terrein toonde Dominiek Decleyre, projectleider van de Cluster Kalkense Meersen voor het Agentschap voor Natuur en Bos, hoe het Sigmaplan de veiligheid in de Schelderegio verhoogt en er zeldzame natuur herstelt of versterkt.

Leerpad leidt leergierigen door Lippenbroek

In of rond sommige projectgebieden leggen we speciale leerpaden aan, bijvoorbeeld in Lippenbroek. In dat testgebied in Hamme onderzoeken we de werking van een GOG-GGG op kleine schaal. Daarover kunnen de wandelaars lezen op infoborden langs het leerpad. Dat loopt over de dijk rondom Lippenbroek.