Participatie

Omwonenden worden niet alleen uitgebreid geïnformeerd over het Sigmaproject in hun buurt, maar ook betrokken bij de inrichting. We vragen naar hun wensen en bekommernissen en houden daar in de mate van het mogelijke rekening mee.

Omwonenden geven Polders van Kruibeke mee vorm via Scalluvia >
Scheldekaaien afgestemd op woonwijken >

Omwonenden geven Polders van Kruibeke mee vorm via Scalluvia

Het Europese Life+-project ‘Scalluvia’ herstelt 92 hectare broekbossen en kreken in de Polders van Kruibeke, en vergroot tegelijk de bekendheid van dit prachtige stukje natuur. Het project loopt nog tot september 2017, maar de resultaten mogen nu al gezien worden.

De omwonenden van de polders worden sterk betrokken bij het project. Zo maakten leerlingen van het Sint-Jorisinstituut uit Kruibeke nestkastjes voor Scalluvia. Ze hingen die op in bomen verspreid over de polders. Dankzij de nestkastjes vinden de vogels van de zeldzame elzenbroekbossen een ideale broedgelegenheid.

Bouw takkenwal

Nog in het teken van Scalluvia bouwden Chiro Intervoran, Chiro Adelheid en Chiro Inzet samen een takkenwal. Die bakent het speelbos in de Polders van Kruibeke af van de Dweerse Gaanweg langs het overstromingsgebied. De Chiro’s maakten de takkenwal op initiatief van natuurvereniging Kruin, die het leefmilieu in en rond Kruibeke en het Waasland wil beschermen en verbeteren. Foto’s van de takkenwal en de Chiro’s aan het werk zijn te bekijken op de Facebook-pagina van de Polders van Kruibeke.

Tijdcapsules

De vele verhalen die de Polders van Kruibeke rijk zijn, worden verteld in ‘tijdcapsules’, verspreid over het hele overstromingsgebied uit de grond. Je ontdekt bijvoorbeeld de hachelijke situatie van de Brit William Kennard. Hij raakte tijdens de Tweede Wereldoorlog in de problemen boven de polders in zijn Mosquito-bommenwerper. Ook andere poldergeheimen worden ontsluierd in de tijdcapsules van Kruibeke. De invulling van de tijdcapsules gebeurt aan de hand van workshops met de bevolking.

Scheldekaaien afgestemd op woonwijken

Bij de inrichtingsplannen voor het Sigmaproject aan de Antwerpse Scheldekaaien werd de bevolking rechtstreeks betrokken. De oude kaaimuur was dringend toe aan een opknapbeurt, zowel voor de veiligheid als om esthetische redenen.

Voor de werken werd de kilometerslange kaaimuur verdeeld in zeven zones. Voor we van start gaan in een zone, overleggen we met de bewoners van de achterliggende wijk. Dankzij ‘Kaaien op Tafel’, een reeks groepsgesprekken met stadsbewoners, kwamen we te weten hoe de buurtbewoners hun kaaien zelf ingevuld zouden willen zien en wat ze verwachten van de heraanleg. In de mate van het mogelijke houden we daarmee rekening bij de opmaak van de inrichtingsplannen. Sowieso stemmen we de kaaien telkens af op de uitstraling van achterliggende woonwijken.

De eerste zone die onder handen wordt genomen is Sint-Andries en Het Zuid. Begin 2010 kregen burgers en belangenverenigingen een schetsontwerp te zien. Zij bezorgden hun gebundelde bemerkingen aan de ontwerpers, die ermee aan de slag gingen. In september 2011 konden de bewoners zien hoe hun aanbevelingen waren verwerkt in het voorontwerp. Intussen zijn de werken er al aangevat.

Meer informatie en documenten vind je op www.onzekaaien.be