Nieuws / Hedwige-Prosperproject

Vijfde Ganzondag in Doel (feesteditie)

In 2015 neemt Natuurpunt WAL-Kern Haven je opnieuw mee in het boeiende verhaal over vogels, natuur en industrie. De ‘ganse’ dag lang kan je met een gids of op eigen houtje wandelingen maken naar en door het projectgebied van Hedwige-Prosperpolder en Doelpolder Noord. Een kijkje nemen over de Scheldedijk is ook altijd de moeite waard, zeker bij laag water (13u15) komen er steltlopers hun kostje bij elkaar scharen. ...

lees verder

Omwonenden maken kennis met plannen voor Prosperpolder Zuid

In de gemeente Beveren wordt Prosperpolder Zuid ingericht als plas- en oevergebied, een zeldzaam natuurtype waar allerlei planten en dieren goed gedijen. Van 3 september tot 2 oktober 2014 voert Beveren een openbaar onderzoek naar de bouwaanvraag van het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen (GHA). In een latere fase wordt Prosperpolder Zuid in verbinding gebracht met twee andere natuurgebieden, onder meer het Hedwige-Prosperproject van het Sigmaplan. ...

lees verder

Nederland stelt Rijksinpassingsplan en uitvoeringsbesluiten ‘Hertogin Hedwigepolder’ vast

De Nederlandse staatssecretaris voor Economische Zaken Dijksma heeft het Rijksinpassingsplan ‘Hertogin Hedwigepolder’ vastgesteld. Zo kan in de Nederlandse Hedwigepolder, maar ook in het noordelijke deel van de Vlaamse Prosperpolder een gebied van 440 hectare getijdennatuur ontwikkeld worden. Nederland komt hiermee tegemoet aan de Vlaams-Nederlandse Scheldeverdragen. De beslissing van Dijksma wordt eerst nog zes weken lang aan een openbaar onderzoek onderworpen. ...

lees verder

Vierde Ganzondag lokt vogelspotters naar toekomstig getijdengebied

Heel wat vogelliefhebbers trokken op de vierde Ganzondag naar het toekomstige getijdengebied in de polders van Doel en de Prosperpolder. Ganzondag is een organisatie van Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever, W&Z en het ANB. ...

lees verder

Uitnodiging inloopbijeenkomst Hedwigeproject

De provincie Zeeland organiseert op 25 juni een inloopbijeenkomst rondom de plannen voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. Het formele traject gaat na de zomerperiode van start. ...

lees verder