Nieuws / Hedwige-Prosperproject

Nederland stelt Rijksinpassingsplan en uitvoeringsbesluiten ‘Hertogin Hedwigepolder’ vast

De Nederlandse staatssecretaris voor Economische Zaken Dijksma heeft het Rijksinpassingsplan ‘Hertogin Hedwigepolder’ vastgesteld. Zo kan in de Nederlandse Hedwigepolder, maar ook in het noordelijke deel van de Vlaamse Prosperpolder een gebied van 440 hectare getijdennatuur ontwikkeld worden. Nederland komt hiermee tegemoet aan de Vlaams-Nederlandse Scheldeverdragen. De beslissing van Dijksma wordt eerst nog zes weken lang aan een openbaar onderzoek onderworpen. ...

lees verder

Vierde Ganzondag lokt vogelspotters naar toekomstig getijdengebied

Heel wat vogelliefhebbers trokken op de vierde Ganzondag naar het toekomstige getijdengebied in de polders van Doel en de Prosperpolder. Ganzondag is een organisatie van Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever, W&Z en het ANB. ...

lees verder

Uitnodiging inloopbijeenkomst Hedwigeproject

De provincie Zeeland organiseert op 25 juni een inloopbijeenkomst rondom de plannen voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. Het formele traject gaat na de zomerperiode van start. ...

lees verder

Ga mee op stap met de gids in de Hedwige-Prosperpolder!

Het Hedwige-Prosperproject vormt een belangrijk puzzelstukje in het Sigmaplan, en voor de biodiversiteit van de Lage Landen. Onze gids toont je hoe dit plaatje precies in elkaar past. ...

lees verder

Ontdek de spannende schattenzoektocht!

Zin om het grensoverschrijdende Hedwige-Prosperproject spelenderwijs te ontdekken? Duik dan in onze schattentocht en zoek de geocache die we onlangs in dit Vlaams-Nederlandse landschap verstopten. ...

lees verder