Nieuws / Op het terrein

CLUSTER KALKENSE MEERSEN - Aanleg regenwatergracht gestart

In de Kalkense Meersen, onderdeel van de Cluster Kalkense Meersen, is het uitgraven van de regenwatergracht begonnen. Het ANB, de VMM, Aquafin en de gemeente Laarne voeren de werken uit. ...

lees verder

POLDERS VAN KRUIBEKE - Exoten worden verwijderd

In de Polders van Kruibeke zijn we gestart met het verwijderen van exoten. Een opdracht die kadert in het Life+ project Scalluvia. ...

lees verder

DURMEVALLEI - Jaagpad onderbroken door bouw pompgemaal

De bouw van een pompgemaal aan de dam in Lokeren is onlangs gestart. Hierdoor wordt het jaagpad lokaal onderbroken en is er een fietsomleiding voorzien. De ingreep kadert in het rivierherstelplan dat W&Z voor de Durme uitwerkte na de overstromingen van 2010 en 2011. De bescherming tegen wateroverlast wordt zo aanzienlijk verhoogd. ...

lees verder

VLASSENBROEK - Werken in Vlassenbroek vorderen

In Dendermonde is Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) volop bezig met de werken aan een van de grootste gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) van de Schelde: het Sigmagebied Vlassenbroek. ...

lees verder

NETE EN KLEINE NETE - Start pompproef langs de Grote Nete

Voor het Sigmaproject Nete en Kleine Nete wordt er langs de Netes waterrijke natuur ingericht met moeras- en rietzones. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) onderzoekt momenteel de mogelijkheden in het mondingsgebied van de Grote Nete en startte op 18 juni met een pompproef in het kader van een grondwaterstudie. ...

lees verder