Nieuws / Op het terrein

POLDERS VAN KRUIBEKE - Grote kuis in de elzenbroekbossen

In de elzenbroekbossen van de Polders van Kruibeke is de sociale werkplaats vzw JOMI bezig met het manueel verwijderen van afval. ...

lees verder

CLUSTER KALKENSE MEERSEN - Regenwatergracht Kalken bijna klaar

In Kalken, een deelgemeente van Laarne, wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Zo zorgt het regenwater niet langer voor problemen in het zuiveringsstation. In september 2014 startte Aquafin met het uitgraven van de regenwatergracht. Ondertussen is de gracht bijna klaar. ...

lees verder

CLUSTER KALKENSE MEERSEN - Aanleg regenwatergracht gestart

In de Kalkense Meersen, onderdeel van de Cluster Kalkense Meersen, is het uitgraven van de regenwatergracht begonnen. Het ANB, de VMM, Aquafin en de gemeente Laarne voeren de werken uit. ...

lees verder

POLDERS VAN KRUIBEKE - Exoten worden verwijderd

In de Polders van Kruibeke zijn we gestart met het verwijderen van exoten. Een opdracht die kadert in het Life+ project Scalluvia. ...

lees verder

DURMEVALLEI - Jaagpad onderbroken door bouw pompgemaal

De bouw van een pompgemaal aan de dam in Lokeren is onlangs gestart. Hierdoor wordt het jaagpad lokaal onderbroken en is er een fietsomleiding voorzien. De ingreep kadert in het rivierherstelplan dat W&Z voor de Durme uitwerkte na de overstromingen van 2010 en 2011. De bescherming tegen wateroverlast wordt zo aanzienlijk verhoogd. ...

lees verder