Antwerpse Scheldekaaien

Samen met de stad Antwerpen zal W&Z de Scheldekaaien heraanleggen. Over een lengte van maar liefst zeven kilometer worden de kaaien onder handen genomen. De globale aanpak van de werkzaamheden werd uitgeschreven in het overkoepelende Masterplan Scheldekaaien. Dit meerjarenplan van W&Z en de stad Antwerpen heeft drie doelen:

• de historische kaaimuur stabiliseren
• het risico op overstromingen beperken met een hogere waterkering
• de publieke ruimte verfraaien

Voor de stabilisatie van de Scheldekaaien gebruiken we per zone een innovatieve techniek. Daarbij blijft het historische aanzicht van de kaaimuren behouden. Verder krijgen de zeven kaaizones elk een eigen ‘oplossing op maat’ voor de nieuwe waterkering en de publieke ruimte. Antwerpen wordt zo tegelijk veiliger én mooier.

Sint-Andries en Het Zuid’ was de eerste zone waar de werken werden aangevat. Daarom werden de werken tijdelijk stilgelegd en de technieken bijgeschaafd. In augustus 2014 zijn de werkzaamheden in deze zone gestart. In het voorjaar van 2015 begonnen we ook met de renovatie van de kaaimuren in Nieuw Zuid.

In oktober 2015 werd de vernieuwde kaaimuur van Blue Gate Antwerp officieel in gebruik genomen.

Waar?

De Scheldekaaien in Antwerpen

Oppervlakte

Een strook van 7 kilometer langs de Schelde     

 
 
 
 
 

Hiernaast vind je de laatste projectpublicaties, 
voor een overzicht van alle publicaties kan je hier terecht.