Cluster Bornem

Langs de Schelde in Bornem wordt het Sigmaproject Cluster Bornem ingericht. Het omvat 216 hectare, verspreid over drie deelgebieden. Het grootste, de Oudbroek-Schellandpolder, wordt een gecontroleerd overstromingsgebied of GOG, dat de achterliggende woonkernen beschermt tegen wateroverlast. Tegelijk ontwikkelt er zich wetland en elzenbroekbos, zeldzame natte natuur die niet onder de invloed staat van het getij.

De meer stroomopwaarts gelegen deelgebieden Stort van het Buitenland en Groot Schoor worden ontpolderd en teruggegeven aan de Schelde. Op die manier krijgen eb en vloed er weer vrij spel en ontwikkelen zich unieke zoetwaterslikken en -schorren.

Waar?

Langs de Schelde, in Bornem

Oppervlakte

216 hectare

Invulling

Het Sigmaproject Cluster Bornem omvat drie projectgebieden, elk met zijn eigen functie:

  • Oudbroek-Schellandpolder: GOG + wetland
  • Groot Schoor: ontpoldering + getijdennatuur
  • Stort van het Buitenland: ontpoldering + getijdennatuur

[Klik op het kaartje om in te zoomen]

Overzichstkaartje Cluster Bornem