Cluster Kalkense Meersen

In een weids gebied rond de Kalkense Meersen, een historisch meersengebied niet ver van Gent, krijgt de Schelde een betoverend natuurgebied van bijna 1000 hectare én meer bewegingsruimte. Een beperkt deel wordt ingericht als overstromingsgebied, met al dan niet gecontroleerd gereduceerd getij (GGG). Door het water meer armslag te geven, is de ruime regio rond Wetteren, van Gent tot Dendermonde, beter beschermd wanneer een stormvloed het water doet stijgen. Voor één deelproject is er eerst een ontpoldering voorzien. Ook worden er waar nodig dijken aangepast of gebouwd.

Helemaal mooi is dat hier tegelijk een betoverend natuurgebied groeit van bijna 1000 hectare, in de vorm van wetlands, met onder meer schrale graslanden en weidevogelgebieden, of getijdennatuur, zoals vloedbossen. Om precies de gewenste natuurtypes te creëren, werken we samen met plaatselijke landbouwers. Het prachtige meersenlandschap, met tal van zeldzame natuurtypes, wordt straks een nog schitterender paradijs voor wandelaars en fietsers.

Waar?

Langs de Schelde, in Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen

Oppervlakte

950 hectare

Invulling

  • Wetlands & weidevogelgebieden
  • Gecontroleerd overstromingsgebied
  • Gereduceerd getijdengebied en ontpoldering, met zoetwaterslikken en -schorren              

[Klik op het kaartje om in te zoomen.]

 

Hiernaast vind je de laatste projectpublicaties terug, voor een overzicht van alle publicaties kan je hier terecht.