Dijlemonding

In het projectgebied Dijlemonding leggen we de komende jaren drie gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG's) aan om het rivierenland beter te beschermen tegen overstromingen. Sommige gebieden krijgen een bijkomende inrichting met gereduceerd getijdengebied (GOG-GGG). Daarin wordt de natuurlijke werking van een getijdenrivier nagebootst. Bij extreme hoogwaterstanden op de Dijle en de Zenne kunnen deze gebieden ook als GOG worden ingeschakeld. Het gebied biedt prima kansen om de erg zeldzame zoete getijdennatuur, die typisch is voor de Dijle, in ere te herstellen. Ook landbouw, recreatie en erfgoed krijgen hier een plek.

Waar?

Grens tussen Willebroek en Mechelen, bij de Dijlemonding aan het Zennegat. De Dijle, de Zenne en de Nete vormen er samen de Rupel

Oppervlakte

207 hectare

Invulling

  • Gereduceerd getijdengebied met slikken en schorren
  • Gecontroleerd overstromingsgebied met medegebruik van landbouw en recreatie

[Klik op het kaartje om in te zoomen]

Dijlemonding

Hiernaast vind je de laatste projectpublicaties,
voor een overzicht van alle publicaties kan je hier terecht.


 

 

 

 

Klik hier voor meer informatie over het decreet betreffende de waterkeringen.