Dorent

In Vilvoorde en Zemst wordt door het ANB unieke natuur gecreëerd in de vallei van de Zenne. Daar ligt het Sigmaproject Dorent, een gebied dat zich uitstekend leent voor de ontwikkeling van wetlands in de vorm van soortenrijke graslanden. Daarnaast worden er maatregelen genomen om het leefgebied van de kamsalamander te verbeteren. In Dorent gaat de aandacht overigens volledig naar natuurontwikkeling, omdat extra beveiliging tegen overstromingen er niet nodig is. Dat gebeurt verder stroomafwaarts in het Sigmaproject Dijlemonding

Waar?

Langs de Zenne, in Vilvoorde en Zemst

Oppervlakte

90 hectare

Invulling

  • Wetland met natte wei- en hooilanden, houtkanten, rietpartijen en waterpoelen. 

Detailkaart Sigmaproject Dorent

 

 

 

 

 


[Klik op het kaartje om in te zoomen]

 

Hiernaast vind je de laatste projectpublicaties,
voor een overzicht van alle  publicaties kan je hier terecht.