Durmevallei

Ooit was de Durme een lange rivier, die ontsprong in West-Vlaanderen en ter hoogte van Hamme in de Schelde uitmondde. In de loop van de eeuwen is echter duchtig ingegrepen in de loop van de Durme. Ook de typische fauna en flora moesten eraan geloven. Nu zit er enkel nog getij op het stroomafwaartse gedeelte van de rivier. Het Sigmaplan wil deze getijden-Durme veiliger maken en tegelijk haar oorspronkelijke natuurwaarde teruggeven.

We creëren hier bijkomende waterberging, temperen het getij stroomopwaarts en verbeteren de afwatering van de achterliggende gebieden. Via gecontroleerde overstromingsgebieden met gereduceerd getij (GGG's) en ontpoldering, ontstaat er getijdennatuur. Anderzijds ontwikkelen er zich via vernatting opnieuw soortenrijke meersen (waterrijke landschappen). Daarnaast wordt de Koolputtensite heringericht. Deze plek krijgt een toeristisch-­recreatieve bestemming als toegangspoort tot  de Durmevallei. Hoe de site er precies uit zal zien, ligt nog niet vast.

Waar?

Langs de Durme, in Hamme, Temse, Waasmunster, Zele, Lokeren

Oppervlakte

205 hectare

Invulling

  • Getijdennatuur met zoetwaterslikken en -schorren
  • Wetland: herstel van de historische meersen en hooilanden, moeraslandschap, elzenbroekbos, rietgordels

[Klik op het kaartje om in te zoomen]                                   

 

 

Hiernaast vind je de laatste projectpublicaties terug, een overzicht van alle  publicaties vind je hier