Durmevallei

Ooit was de Durme een lange rivier, die ontsprong in West-Vlaanderen en uitmondde in de Schelde ter hoogte van Hamme. In de loop der eeuwen is echter duchtig ingegrepen in de loop van de Durme. Ook de typische fauna en flora moesten eraan geloven. Nu staat alleen het stroomafwaartse gedeelte van de rivier nog onder de invloed van eb en vloed. Het Sigmaplan wil deze getijden-Durme veiliger maken en tegelijk haar oorspronkelijke natuurwaarde teruggeven.

We creëren hier bijkomende waterberging, temperen het getij stroomopwaarts en verbeteren de afwatering van de achterliggende gebieden. Via gecontroleerde overstromingsgebieden met gereduceerd getij (GOG-GGG's) en ontpoldering, ontstaat er getijdennatuur. Anderzijds ontwikkelen er zich door vernatting opnieuw soortenrijke meersen of waterrijke landschappen. Verder wordt ook de Koolputtensite heringericht. Die plek krijgt een toeristisch-recreatieve bestemming als toegangspoort tot  de Durmevallei. Hoe de site er precies uit zal zien, ligt nog niet vast.

Waar?

Langs de Durme, in Hamme, Temse, Waasmunster, Zele, Lokeren

Oppervlakte

205 hectare

Invulling

  • Getijdennatuur met zoetwaterslikken en -schorren
  • Wetland: herstel van de historische meersen en hooilanden, moeraslandschap, elzenbroekbos, rietgordels

[Klik op het kaartje om in te zoomen]                                   

Overzichtskaart Durmevallei 

 

Hiernaast vind je de laatste projectpublicaties terug, voor een overzicht van alle  publicaties kan je hier terecht.