Hedwige-Prosperproject

Vlaanderen en Nederland hebben via de Scheldeverdragen afgesproken om de Hedwige-Prosperpolder te ontpolderen. Dankzij het Hedwige-Prosperproject krijgt de Schelde weer vrij spel. Dat is goed voor de natuur én voor jouw veiligheid.

Het project kort >
Waar? >
Samen 4000 hectare getijdennatuur >
Bescherming tegen overstromingen >

Het project kort

Twee polders aan beide zijden van de grens tussen België en Nederland worden ontpolderd: ze worden teruggegeven aan de Schelde. Zo kan het getij twee keer per dag vrij het gebied in- en uitstromen. Onder die omstandigheden ontwikkelt zich gaandeweg een grillig landschap met slikken, platen en schorren in brak water (een mengsel van zoet en zout water). Deze getijdennatuur is erg zeldzaam.

Het Hedwige-Prosperproject is een onderdeel van de Vlaams-Nederlandse Ontwikkelingsschets 2010, die in 2005 werd bekrachtigd met een Scheldeverdrag. De Ontwikkelingsschets is een pakket van maatregelen en projecten, dat nodig is om het streefbeeld van de langetermijnvisie Schelde-estuarium in 2030 waar te maken. Het geheel van deze projecten moet de veiligheid, de toegankelijkheid en de natuurlijkheid van het Schelde-estuarium verbeteren.

Waar?

Het Hedwige-Prosperproject ligt ten westen van het Oost-Vlaamse Doel tot aan Emmadorp in Zeeland (NL). Het ligt ten zuiden van het Verdronken Land van Saeftinghe aan de Nederlandse grens. 

Samen 4000 hectare getijdennatuur

Met de Hedwige-Prosperpolder erbij ontstaat op de grens van Vlaanderen en Nederland een weids brakwaterschorrengebied. De Hedwige-Prosperpolder, 465 hectare groot, verbindt de schorren op Linkeroever (het Schor Ouden Doel en het Paardenschor) aan de ene kant en het Verdronken Land van Saeftinghe aan de andere kant. Het totaalgebied is goed voor 4000 hectare uitzonderlijke getijdennatuur van internationaal belang. Het is het grootste brakwaterschorrengebied van West-Europa.

Bescherming tegen overstromingen

Ontpoldering zorgt niet alleen voor natuurontwikkeling, het is ook goed voor de veiligheid. Hoe komt dat? Ontpolderde gebieden kunnen een grote watermassa bergen. Daardoor halen ze bij hevig stormtij letterlijk de druk van de ketel. De extreme energie van het water wordt getemperd, zodat de gebieden die meer inlands of stroomopwaarts liggen minder risico lopen. Grote oppervlakten slikken en schorren vormen dus een natuurlijke buffer voor het wassende water. Op die manier beschermen ze het achterland.

> Ontpoldering en de getijdennatuur die erdoor ontstaat, hebben tal van voordelen. Lees er alles over in het artikel ‘Ontpoldering maakt de Schelde robuuster’.

> Een bezoekje aan het gebied? Raadpleeg dan zeker ook de berichtgeving over de omleidingen.

Kaart Hedwige-Prosperproject

 

 

 

 

 

Rechts vind je de laatste projectpublicaties terug, 
voor een overzicht van alle publicaties kan je hier terecht.