Stand van zaken

In dit projectgebied is de afgelopen jaren al heel wat werk verricht. Na het inrichtingsplan werd in 2010 het MER en het GRUP goedgekeurd. Uitgezonderd voor de deelzones Kalkense Meersen en Paardebroek werden alle SBV’s afgeleverd. Voor het deelgebied Paardebroek werd de vergunning eind september 2012 aangevraagd.

In vier deelgebieden zijn de werken ondertussen gestart: in Wijmeers 2 zijn ze eind 2011 afgerond. De dijken werden op Sigmahoogte gebracht en er kwam een nieuwe veersteiger. In twee deelgebieden, Wijmeers 1 en Bergenmeersen, startten de werken in het voorjaar van 2012. Aan de inrichting van Paardeweide werd begin 2013 begonnen.

Het globale stappenplan van het Sigmaplan vind je hier terug. De status van dit project kan je hieronder volgen: