Nete en Kleine Nete

In het projectgebied Nete en Kleine Nete werden al in de jaren tachtig gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG's) aangelegd om het risico op watersnood te verminderen. Langs drie deelprojecten staat een nieuw project van 265 hectare op stapel. Het doel: de directe omgeving en de rest van Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen én tegelijk de unieke natuur langs de Nete en Kleine Nete opwaarderen.

Waar?

Zone 1 Beneden-Nete: Lier en Duffel
Zone 2 Varenheuvel-Abroek (Kleine Nete): Nijlen, Grobbendonk en Zandhoven
Zone 3 Mondingsgebied Grote Nete: Lier, Nijlen en Berlaar

Oppervlakte

265 hectare

Afstemming projecten

Verschillende overheden proberen de uitdagingen in de vallei van de Kleine Nete aan te gaan. Al hun projecten streven naar een optimaal evenwicht tussen landbouw, natuur, bos, erfgoed, waterbeheer en mobiliteit. Om die projecten op elkaar af te stemmen, stelde de Vlaamse Regering de Antwerpse gouverneur Cathy Berx aan als procesbegeleidster. Het overleg tussen alle betrokkenen gebeurt in de opvolgingscommissie ‘Kleine Nete’, met daarin vertegenwoordigers van de lokale besturen, het provinciebestuur en middenveldorganisaties. www.kleinenete.be

Het project Nete en Kleine Nete is bovendien een puzzelstukje in de plannen rond 'Pallieterland', een groen landschapspark ten zuidoosten van de stad Lier. Pallieterland zal verschillende natuurkerngebieden, waaronder de Sigmagebieden, met elkaar verbinden tot één groot landschapspark. Dit met oog op natuurontwikkeling en -beleving in de stadsrand. Pallieterland wordt een groene long, een speelterrein voor kinderen, een genot voor wandelaars en fietsers, een ontmoetingsplaats en vooral een project voor én door de Lierenaar. http://bit.ly/2dVjynB

[Klik op het kaartje om in te zoomen]

Overzichtskaart Nete en Kleine Nete

Hiernaast vind je de laatste projectpublicaties, voor een overzicht van alle publicaties kan je hier terecht.