Polders van Kruibeke

Ter hoogte van Kruibeke mondt de Rupel uit in de Schelde. Op deze strategisch gekozen plek werd het grootste gecontroleerde overstromingsgebied (GOG) van Vlaanderen ingericht. Dat zijn de Polders van Kruibeke, die ruim 600 hectare omvatten. Het grootste deel van de werken hier ligt al achter de rug. De wandelpaden hier werden dan ook al opengesteld voor het publiek.
Het effect op de veiligheid van het Zeescheldebekken is evenredig aan de grootte van de Polders van Kruibeke. Zodra het GOG in werking treedt, is de kans op overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren vijf keer kleiner. Tegelijk ontstaat een uniek natuurgebied waar wandelaars en fietsers naar hartenlust van kunnen genieten.

Slechts een à tweemaal per jaar, bij het samenvallen van storm- en springtij, stroomt overtollig Scheldewater het gebied binnen. Alle andere dagen ligt het project er rustig bij. Voor talloze planten en dieren is dit een uitgelezen habitat, dankzij de gevarieerde natuurinrichting. Een gedeelte van het overstromingsgebied herbergt straks getijdennatuur (in het gecontroleerd gereduceerd getijdengebied (GGG)), een ander deel wordt wetland. Zo geeft het project een impuls aan authentieke Scheldenatuur. In totaal herbergt het gebied 300 hectare slikken en schorren, 150 hectare weidevogelgebied en 80 hectare elzenbroekbossen.

Natuur, mens en dier vinden hier straks een veilig onderkomen. Hiervoor worden zowel binnen als buiten de landsgrenzen samenwerkingsverbanden gecreëerd. Aan het beheer van de graslanden werken al enkele jaren lokale landbouwers mee. Met de parkbeheerders van The Broads (UK), de Biesbosch (NL) en het Europese Interreg-project STEP-project (Sustainable Tourism in Estuary Parks) werd een duurzaam bezoekersmanagement op poten gezet.

Samen met de gemeente Kruibeke en de natuurvereniging Kruin werken we nu samen aan het Life+ project SCALLUVIA. Zo’n 90 hectare alluviale bossen – dat zijn bossen die door aanslibbing zijn ontstaan – en kreken krijgen een nieuwe inrichting. We bekijken ook hoe we de bossen toegankelijker kunnen maken zonder de natuurwaarden te verstoren. Met wervende communicatie- en participatieacties willen we bovendien het maatschappelijke draagvlak voor het gebied verder uitbouwen. Het Life+ project SCALLUVIA loopt nog tot september 2017.

Hiernaast vind je de laatste projectpublicaties, 

voor een overzicht van alle publicaties kan je hier terecht. 

Waar?

Langs de Schelde, in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde

Oppervlakte

600 hectare

Invulling

  • Gecontroleerd overstromingsgebied
  • Wetland
  • Gereduceerd getijdengebied met slikken en schorren

 

[Klik op het kaartje om in te zoomen]

Overzichtskaart Polders van Kruibeke