Scheldemeander Gent-Wetteren

De volledige Scheldemeander tussen Gent en Wetteren wordt aangepakt in één geïntegreerd Sigmaproject. Het project brengt een duurzaam evenwicht tot stand tussen alle functies van de rivier: veiligheid voor de omwonenden, ruimte voor natuurontwikkeling en een betere beleving van het gebied.

Het geïntegreerde plan stemt de plannen voor de verschillende Sigmagebieden rond de Scheldemeander op elkaar af: het eiland van Gentbrugge, het aangezande deel van de Schelde tot in Melle, en Bastenakkers en Ham in Wetteren. Bij de opmaak van het plan kwam heel wat overleg en studiewerk te kijken. Verschillende alternatieven werden tegen elkaar afgewogen in een milieueffectrapport (MER), dat bestudeerde welke impact bepaalde ingrepen zouden hebben op mens en milieu in de buurt.

Een nieuwe sluis in Heusden kwam naar voren als beste oplossing op lange termijn. Er zouden dan heel wat minder baggerwerken nodig zijn, en in Melle en Ham zou waardevolle getijdennatuur ontstaan. Het eiland tussen de sluis en stuw van Gentbrugge zou een groene oase in stadsomgeving blijven. Voor zachte weggebruikers zou er een fraaier en aantrekkelijker netwerk beschikbaar zijn, voor pleziervaarders een rustige, veiligere verbinding met de Gentse binnenwateren.

In de zomer van 2014 werd het MER voor de Scheldemeander tussen Gent en Wetteren goedgekeurd. Sindsdien wordt gewerkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan, om de omgeving veiliger, natuurlijker en aantrekkelijker te maken, en dat met zo min mogelijk hinder voor de omwonenden.

Waar?

De Scheldemeander tussen Gent en Wetteren (Gent, Destelbergen, Melle en Wetteren)

[Klik op het kaartje om in te zoomen]

Overzichtskaart

Hiernaast vind je de laatste projectpublicaties, voor een overzicht van alle publicaties kan je hier terecht.