Schouselbroek

Op het grondgebied van de gemeente Temse komt er – naast de ontpolderingen in Klein en Groot Broek – een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij (GOG-GGG). Zo verbeteren we niet alleen de veiligheid in de onmiddellijke omgeving; ook verderop zijn de steden en dorpen beter beschermd. Het nieuwe overstromingsgebied zal het Scheldewater bergen bij extreem hoog water. Het huidige gebied, grotendeels met bestemming natuurgebied, zal zich dankzij het spel van eb en vloed ontwikkelen tot een waardevol slikken- en schorrengebied. Momenteel loopt het voorbereidend onderzoek en overleg voor dit projectgebied.

Waar?

Het Schouselbroek ligt langs de Schelde in Temse.

Oppervlakte

127 hectare

Invulling

Met het Sigmaplan leggen we een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij (GOG-GGG) aan.
 

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u de projectleider contacteren:

ir. Stefaan Nollet
Tel. 03 224 67 32
Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeeschelde
Anna Bijns-gebouw - Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 - B-2018 Antwerpen