Vlassenbroek

In Vlassenbroek in Dendermonde krijgt de Schelde straks weer alle ruimte. Het gebied wordt door een ingenieuze compartimenteringsdijk opgedeeld in een noordelijk en zuidelijk deel met elk een andere invulling.

Noordelijk Vlassenbroek is 102 hectare groot en wordt een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG). Alleen bij stormtij, enkele keren per jaar, komt dit deel helemaal onder water te staan. Wel stroomt er dagelijks een beetje water in en uit het gebied. Door dat spel van eb en vloed ontstaan er zeldzame zoetwaterslikken en -schorren (getijdennatuur).

In het zuidelijk deel wordt 138 hectare niet blootgesteld aan de getijden en zal slechts eens om de vijftig jaar onder water stromen, bij uitzonderlijk extreme weersomstandigheden. Het water loopt het zuidelijke deel dan binnen vanuit het noordelijke deel, over de compartimenteringsdijk. De rest van de tijd ontplooit er zich wetland. Dat is natte natuur met graslanden, moerasbos en waterpartijen.

Kunst en ontspanning
Van die waardevolle natuurtypes in Vlassenbroek kunnen allerlei recreanten komen genieten. Na de werken vinden wandelaars, fietsers en vissers er zelfs nog meer ontspanningsmogelijkheden dan voorheen. Zo werden er deze zomer tekenlessen in openlucht georganiseerd door de Nederlandse kunstenares Wapke Feenstra. Zij wil de natuur van Vlassenbroek in twee jaar tijd volledig in beeld brengen.

Waar?

Langs de Schelde in Baasrode, een deelgemeente van Dendermonde

Oppervlakte

240 hectare

Invulling

Het Sigmaproject Vlassenbroek wordt door een compartimenteringsdijk opgedeeld in twee delen met elk een eigen invulling:

  • Noordelijk Vlassenbroek: gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG) en getijdennatuur
  • Zuidelijk Vlassenbroek: gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) met wetland
     

[Klik op het kaartje om in te zoomen]

Vlassenbroek
 

Hiernaast vind je de laatste projectpublicaties terug, voor een overzicht van alle publicaties kan je hier terecht.