Recreatie

Veiligheid, natuur, recreatie, economie, flankerend landbouwbeleid

Het Sigmaplan wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van de natuurpracht langs de Schelde en haar zijrivieren. In het hele getijdengebied van de Schelde worden straks nieuwe fiets- en wandelroutes aangelegd. Ook vogelkijkhutten, vlonderpaden, speelbossen en hengelvijvers staan op het menu.

De Sigmaprojecten worden in de eerste plaats aangelegd om de veiligheid te verhogen en waardevolle natuur te ontwikkelen. Samen met Toerisme Vlaanderen, de provinciale toeristische diensten, BLOSO en experts uit verenigingen en belangengroepen bestuderen we met welke inrichting we de Sigmagebieden tegelijk ook zo geschikt mogelijk maken voor wandelaars, fietsers, vissers, ruiters, kinderen ...

Met het Agentschap Onroerend Erfgoed bekijken we dan weer hoe we het beste kunnen omgaan met cultuurhistorische en archeologische waarden. Ook de gemeentebesturen en omwonenden denken na over de inrichting van ‘hun’ Sigmagebied. Hoe we die zo aantrekkelijk maken voor allerlei recreanten lees je hier