Wat is het Sigmaplan?

Het Sigmaplan maakt de wijde regio rond de Schelde en haar zijrivieren veiliger en natuurlijker. Tegelijk houdt het rekening met het recreatieve en economische belang van de rivieren.

De Schelde en haar zijrivieren staan tot ver landinwaarts onder invloed van de getijden van de Noordzee. Bij extreme weersomstandigheden – stormtij en zware regenval bijvoorbeeld – kan dat leiden tot gevaarlijk hoge waterstanden en zelfs overstromingen.

Dat was onder meer het geval in 1976, toen grote delen van de Schelderegio onder water liepen. Om vergelijkbare rampen te voorkomen, lanceerde de overheid in 1977 het Sigmaplan – met de S van Schelde en een knipoog naar het Nederlandse Deltaplan. In 2005 werd het Sigmaplan aangepast aan de recentste wetenschappelijke inzichten. Het houdt nu rekening met de klimaatverandering en past een integraal waterbeheer toe: de rivieren worden niet langer afgeblokt, maar krijgen juist meer ruimte om te stromen. Het Sigmaplan levert sindsdien ook een belangrijke bijdrage aan de Europese natuurdoelen voor Vlaanderen.

Een plan op vier pijlers

Het geactualiseerde Sigmaplan rust op vier pijlers:

Veiligheid
Dijkwerken en overstromingsgebieden beschermen de valleien van de Schelde en haar zijrivieren beter tegen watersnood.

Natuur
Het Sigmaplan draagt bij tot een robuust en veerkrachtig ecosysteem met Europees zeldzame natuur. Allerlei planten en dieren vinden er een ideale leefomgeving.

Recreatie
Het Sigmaplan maakt tal van gebieden langs de Schelde en haar zijrivieren aantrekkelijker voor fietsers, wandelaars en andere recreanten.

Economie
De Schelde is een levensader van de Vlaamse economie. Het Sigmaplan houdt rekening met die functie van de rivier, maar ook met de leefbaarheid van landbouw- en andere bedrijven langs de oevers.

Bekijk hier de Sigmafilms