Economie

Veiligheid, natuur, recreatie,  economie, flankerend landbouwbeleid

Het Sigmaplan heeft volop oog voor de economische rol van de Schelde, als één van de drukst bevaren rivieren van Europa. Bovendien ontstaan er rond de Schelde ook nieuwe vormen van bedrijvigheid.

Scheepvaart en havens

De Schelde speelt, als een van de drukst bevaren rivieren van Europa, een prominente economische rol. De rivier is een belangrijke scheepvaartroute, jaarlijks goed voor de aan- en afvoer van tonnen goederen naar en van de havens van Antwerpen, Vlissingen, Terneuzen, Gent en zelfs Brussel. Via de Leie en de Bovenschelde verbindt de Schelde Vlaanderen en Nederland met Frankrijk. Langs Antwerpen kunnen schepen oostwaarts het Albertkanaal op, naar het Maasbekken en verder door. In de havens en op de oevers van de Schelde zijn talloze bedrijven gevestigd. Die stellen vele tienduizenden mensen tewerk en zijn bepalend voor de economie van heel Vlaanderen. Het is dus logisch dat ook de toegankelijkheid van de Schelde aandacht krijgt in het Sigmaplan. 

Ontwikkelingsschets 2010

Het Sigmaplan maakt onderdeel uit van de Ontwikkelingsschets 2010. Dat is een gezamenlijk pakket van maatregelen en projecten in Vlaanderen en Nederland, dat werk maakt van een veiligere, toegankelijkere én natuurlijkere Schelde. Een duurzame en evenwichtige ontwikkeling met oog voor alle functies is het hoofddoel van de Ontwikkelingsschets.

> Meer info over de Ontwikkelingsschets 2010: www.vnsc.eu

De lokale economie leeft op

Rond de beleving van de Schelde ontwikkelt zich een hele economie. Terrasjes en restaurants langs de jaagpaden, fietsverhuurbedrijven, rondvaarten en boottochten … De horeca en dienstenbedrijven in de hele Scheldevallei profiteren mee van de rijke troeven van de Vlaamse getijdenrivieren.

Lokale groepen, verenigingen en gemeentebesturen zoeken mee naar het geknipte recreatieaanbod. Ook landbouwers kunnen meewerken aan toeristische projecten om zo het aanbod van hun landbouwbedrijf uit te breiden: een hoevewinkel met artisanale streekproducten, begeleide bedrijfsbezoeken, een bed & breakfast …