Wie voert het Sigmaplan uit?

Het Sigmaplan is een project van de Vlaamse overheid. Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) co├Ârdineert het Sigmaplan en staat in voor het waterbeheer. Om de natuurdoelen te verwezenlijken, werkt W&Z nauw samen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Om ook de andere functies van de Schelde zo goed mogelijk te bewaren doet W&Z een beroep op andere partners, elk met hun eigen expertise. Zo werkte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) mee aan het flankerend landbouwbeleid. Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) zorgt mee voor de ruimtelijke vertaling van het Sigmaplan.

Bij de uitvoering van het Sigmaplan betrekken we ook lokale besturen, landbouworganisaties, natuurverenigingen, omwonenden, jagers, hengelaars, de toeristische sector en de horeca. Ook voor hen staat er immers bijzonder veel op het spel. Het Sigmaplan kan alleen worden verwezenlijkt met een diepgaande samenwerking en een breed draagvlak.