Binnen zonder kloppen

‘Binnen zonder kloppen’ (3,4 km) is een van de twee wandelingen in het nieuwe overstromingsgebied Wijmeers. Op de Scheldedijk heb je een uniek zicht: aan de rivierkant ligt een ontpolderde zone waar riviernatuur floreert. Aan de andere zijde liggen wetlands voor je open. Een andere optie is de Wijmeerswandeling (6,9 km). Beide wandelingen voeren je door een ‘begrazingsblok’ waar je de Gallowayrunderen kunt ontmoeten die het gebied open houden door er te grazen.

Praktisch

Meer informatie over deze wandelingen vind je op de website van Natuurpunt Scheldeland. Daar staan ook andere wandelingen door de Kalkense Meersen aangeduid.