Het Zennegat

In Mechelen, op de plek waar de Zenne, het kanaal Leuven-Dijle en de Dijle samenvloeien, ligt het Zennegat: een 65 hectare groot deelgebied van het Sigmaproject Dijlemonding. De gecombineerde in- en uitwateringssluis doet er een heel speciaal natuurtype ontstaan: een rijk landschap van geulen, kreken, slikken en schorren. 

Praktisch

Ontdek het Zennegat en andere mooie plekjes in de omgeving via Toerisme Mechelen.