Grenspark Groot-Saeftinghe

Het Grenspark Groot-Saeftinghe is een natuurpark in wording in het fraaie grensgebied van Linieland Waas en Hulst, tussen België en Nederland, waar water en land elkaar ontmoeten. Van brakwaterschorrengebieden tot natte weidegebieden, dit is getijdennatuur op zijn best.

Het Grenspark verbindt het Verdronken Land van Saeftinghe (met 3500 hectare een van de grootste en belangrijkste slikken- en schorrengebieden van Europa) met de Hedwigepolder en Prosperpolder Noord en Zuid.

Praktisch

Het Zeeuwse Landschap organiseert het hele jaar door wandelingen in het Grenspark. Inschrijven doe je via het Bezoekerscentrum Saeftinghe.