Vogels spotten

Vogels spotten lukt beter te voet. Er loopt een wandelpad over de ringdijk en langs de waterrand. Tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 30 juni is het pad aan het water gedeeltelijk afgesloten om de vogels niet te storen.

Praktisch

Op dit kaartje vind je het wandelpad terug: