Op 9 oktober kan je samen met Natuurpunt Waasland wandelen langs het overstromingsgebied in Elversele en Waasmunster, waar de Durme veel meer ruimte heeft gekregen. Het water kan hier verder landinwaarts stromen dan voordien waardoor nieuwe slikken en schorren ontstaan. Daarin kan zich riet ontwikkelen en kan een wilgenvloedbosgroeien, een gedroomde habitat voor tal van bijzondere dieren.

De realisatie van deze zeldzame en Europees beschermde getijdennatuur kon er pas komen door de ontpoldering van 100ha landbouwgrond. Ze zal pas volledig zijn als er bressen komen in de oude Durmedijken. Een gebied als dit is een troef in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Het risico op overstromingen verkleint, een risico dat juist bij Schelde en Durme heel groot is gezien hun open verbinding met de zee en hun uitgesproken getij.

Praktisch:

9u aan parking Resto De Koolputten tot ongeveer 12u Koolputten 2 Waasmunster. Opgelet, vooraf inschrijven is verplicht. Meer informatie vind je hier.