Op de werfzone Nieuw Zuid van het Scheldekaaienproject, ter hoogte van de Ledeganckkaai, wordt werk gemaakt van de aankleding van de toekomstige nieuwe kaaimuur. Deze week is het eerste betonnen paneel afgewerkt dat na realisatie op de nieuwe muur zal worden bevestigd.

Omdat de toestand van de oude kaaimuur van de zone Nieuw Zuid te precair was voor renovatie, ruimt deze plaats voor een nieuwe, stevigere constructie. Het geraamte van de muur is een stalen wand van buispalen en damplanken, die op authentieke wijze wordt aangekleed.

Betonnen aankleding
Voorafgaand aan de afbraak van de oude kaaimuur, eind februari, werden de authentieke elementen van de muur, zoals de blauwe deksteen, de natuurstenen bekleding en de bolders zorgvuldig verwijderd. Van deze elementen werden afdrukken gemaakt, die als mallen dienen voor de nieuwe betonnen aankleding. Een eerste element werd deze week afgewerkt.

Boven op de stalen wand brengen we een betonnen draagbalk aan. Tot aan de gemiddelde hoogwaterlijn wordt de structuur van het historische metselwerk perfect nagebootst. Boven de laagwaterlijn reconstrueren we de historische muurbekleding met de gerecupereerde natuursteen. De blauwe deksteen en de karakteristieke bolders plaatsen we eveneens terug. Zo geven we de kaaimuur zijn karakteristieke uitzicht terug.

Heiwerken
Alvorens deze aan te kleden, moet de nieuwe wand van de kaaimuur eerst in de ondergrond worden geheid. In een eerder bericht gaven we reeds toelichting bij deze fase. De timing van deze werken delen we binnenkort mee.


Meer info over de Antwerpse Scheldekaaien vind je hier.

In bijlage vind je verschillende foto’s van de nieuwe betonnen aankleding.