Voorafgaand aan de dijkwerken in het Sigmagebied Klein Broek in Elversele (Temse) hebben archeologen vorige winter een Merovingisch grafveld opgegraven. Onderzoekers aan de UGent hebben het aardewerk dat ze in de graven aantroffen onderzocht en deden een bijzondere ontdekking.

Bij het archeologisch onderzoek in Klein Broek, een deelgebied van de Durmevallei, stuitten archeologen op 47 graven uit de vroege middeleeuwen. Een uitzonderlijke vondst in Vlaanderen. Er kwamen tal van sieraden aan de oppervlakte, maar ook zwaarden, dolken, schilden en messen.

Aan de voeten van de overledenen troffen de archeologen aardewerken potten aan. Tot nu toe werd aangenomen dat zulke grafgiften enkel een symbolische functie vervulden en dat er dus geen eten in zat. De UGent ging na of dat ook hier het geval was.

Sporen van dierlijke en plantaardige vetten

Uit het onderzoek bleek dat alle potten voedsel hadden bevat op het moment dat ze in het graf geplaatst werden. De potten werden dus niet louter symbolisch bij de overledenen gezet.

De onderzoekers vonden sporen van dierlijke en plantaardige vetten. Eén van de negen onderzochte potten werd vermoedelijk eerst gebruikt in de dagelijkse keuken. De andere acht zijn waarschijnlijk enkel gebruikt in het begrafenisritueel. Het dodenfeestmaal werd wel niet bereid in de potten, ze dienden enkel om het eten mee te geven aan de dode.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Journal of Archaeological Science.

De Vlaamse Waterweg nv en vzw Durme organiseren op 3 juni een lezing voor het grote publiek. De archeologen die in Elversele aan de slag waren, lichten dan de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van het dorp toe en stellen de geconserveerde vondsten voor. Houd onze kalender in de gaten voor meer info!

 

Foto: © Dirk Wollaert