Op 28/10 start de THV Scheldekaaien in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) met nieuwe heiwerken van buispalen en damplanken aan de Antwerpse Scheldekaaien ter hoogte van zone Nieuw Zuid.

Dit brengt mogelijk geluidshinder met zich mee. De aannemer stelt alles in het werk om de hinder te beperken De heiwerken gebeuren in twee fasen: van 28/10 tot 3/11 en hervatten op 09/11. De werken zijn noodzakelijk voor de renovatie van de historische kaaimuur in Nieuw Zuid die niet meer voldoet aan de hedendaagse normen. Wil je weten hoe W&Z de Scheldekaaien renoveert?

Bezoek dan elke derde woensdag van de maand het infopunt aan de Ledeganckaai (tegenover Bank van Breda). Groepen kunnen een afspraak maken via scheldekaaien@wenz.be. Meer info: www.sigmaplan.be.