Na de natuur- en veiligheidswerken is het projectgebied Bergenmeersen sinds april weer open voor het publiek. Onlangs kwam een groep studenten van de Ghent University, Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology deze Vlaamse primeur bewonderen.

In Bergenmeersen, een deelproject van het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen, ontstaat langzaamaan een heus getijdennatuurgebied met ingenieuze in- en uitwateringssluis. Dit prachtig staaltje van techniek en natuur lokt heel wat geïnteresseerden. Zo gaf Dominiek Decleyre, projectleider van het ANB, op 30 oktober een rondleiding aan een groep internationale studenten van Ghent University, Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology.


Hier vind je meer informatie over de sluis in Bergenmeersen
Hier vind je meer informatie over de Cluster Kalkense Meersen