Samen met de Stad Gent blijven we werken aan een oplossing voor de knijtenproblematiek rond de Zeeschelde. Zo reinigen we nu de kokers (en hun schuifafsluiters) van de stuw zodat we deze zomer twee keer per week extra water kunnen laten wegvloeien. Dat moet helpen tegen de knijtenoverlast.

Aanslibbing stuw

Deze zomer laten we twee keer per week extra water wegvloeien wanneer het water na vloed terugtrekt. Zo worden knijtenlarven en -poppen weggespoeld en kunnen er geen nieuwe knijten uit voortkomen. Deze maatregel zou in mei al toegepast worden, maar er was vertraging door een grote hoeveelheid aanslibbing in de kokers van de stuw en tegen de schuifafsluiters van de kokers. Die aanslibbing maakt het onmogelijk om water vanuit Gent naar de Scheldearm te laten vloeien.

We verwijderen nu dus eerst dat sediment in de kokers en tegen de schuifafsluiters. Daarvoor werden recent twee pompen geplaatst om bij laag water een geul vrij te spoelen. Intussen hebben we de klep en de koker al vrijgemaakt. We hopen op deze manier zo snel mogelijk op natuurlijke wijze een bovendebiet door de stuw te sturen. Zo kunnen we de knijtenoverlast verlichten.

Dankzij de toekomstige bouw van een constructie in Heusden zullen we ook meer controle krijgen over het waterpeil in de Scheldearm. Dat biedt mogelijkheden om de knijten te bestrijden in dat moeilijk toegankelijke deel van de rivier.

Knijten herkennen

Er is nog steeds verwarring over wat een knijt is. Knijten (of Scheldemuggen) zijn een paar millimeter groot. Ze leven alleen buitenshuis en mogen niet verward worden met de bekende dondervliegjes (die niet zo goed kunnen vliegen en kleiner zijn dan knijten), steekmuggen (die groter zijn dan knijten, de typische muggen die binnenshuis voorkomen) of wintermuggen (vergelijkbaar met steekmuggen).

Vooral op zwoele, vochtige dagen en bij windstil weer steken knijten de kop op. Ze kunnen lokaal massaal aanwezig zijn in de onmiddellijke omgeving van waterlopen, op plaatsen waar ze veel vers slib vinden om hun eitjes in te leggen. Dat is hun natuurlijke habitat.

Meldpunt

De Stad Gent heeft sinds vorig jaar een meldpuntwaar je kan laten weten of je last hebt (gehad) van knijten. We registreren hier wanneer de knijten zich waar bevinden, met hoeveel, bij welke weersomstandigheden en of ze bijten. Al die informatie helpt ons om de effectiviteit van de maatregelen te evalueren en om indien nodig bij te sturen.Wil je een melding doen? Dat kan via www.stad.gent/knijten of 09 210 10 10.