In de Polders van Kruibeke starten we deze week met slib ruimen uit enkele grachten. Het slib zorgt voor zuurstofarm water waar vissen niet in kunnen zwemmen. Door het slib weg te halen, komen er meer waterplanten en zuurstof en is er opnieuw ruimte voor vissen. Een gezond visbestand betekent meer eten voor verschillende dieren, waaronder de otter!

Het slib wordt geruimd in twee zones, enerzijds van de Rupelmondse Kreek tot aan de vispasseerbare stuw, anderzijds van de Lange Gaanweg tot aan de Bazelse Kreek. Waar er een weg loopt langs de gracht, gebruiken we een kraan. In de zones waar het zeldzame en Europees bescherme elzenbroekbos groeit, maken we gebruik van een slibduwboot. Die duwt slib naar een verzamelpunt, waar het met een kraan uit het water geschept wordt. Zo kunnen we de werken uitvoeren zonder het bos te beschadigen.

Minder slib zorgt voor meer waterplanten en zuurstof, wat betekent dat vissen beter heen en weer kunnen zwemmen tussen de grachten en de Schelde. En meer vis betekent meer voedsel voor de otter, die eerder al gespot werd in de Polders. 

Deze boot duwt het slib naar een verzamelpunt, waar het met een kraan uit het water geschept wordt.

De werken worden uitgevoerd door aannemer R. De Roeck en zullen tot half maart 2020 duren. Tijdens bepaalde periodes zal de Blauwe Gaanweg afgesloten worden omdat de doorgang verhinderd is door de werken.

Met vragen kan je terecht bij Jeroen Arnoys van Natuur en Bos: 0498 76 76 19.