Op maandag 4 april organiseerden de vzw’s Grenzeloze Schelde, Natuurpunt, Scheldegids en Scaldisnet een unieke boottocht op de Zeeschelde van Wetteren naar Kruibeke. Verschillende experts gaven aan boord én aan wal toelichting bij de Sigmagebieden langs de oevers.

Op de Verdi-boot van Rivertours scheepten afgelopen maandag een honderdtal opvarenden in voor een unieke afvaart van de Schelde. De boottocht werd door de vzw’s georganiseerd om hun achterban en andere geïnteresseerden het Sigmaplan van nabij te laten ontdekken. Ze sloot bovendien aan bij de viering van 40 jaar Sigmaplan en 10 geactualiseerd Sigmaplan. In februari werden die verjaardagen al uitgebreid belicht op het wetenschappelijke OMES-symposium.

Vanop de boot kregen de opvarenden – afhankelijk van het getij – zicht op de omliggende dijken of een inkijk in de verschillende Sigmagebieden langs de Schelde. Deze gebieden vormen een keten, die de riviervallei bij stormtij tegen overstromingen beschermt. Tegelijk realiseert het Sigmaplan een robuust en veerkrachtig ecosysteem, dat zeldzame rivier- en getijdennatuur in ere herstelt. Van Wetteren tot Kruibeke schoven in die volgorde de Scheldemeander Gent-Wetteren, de Cluster Kalkense Meersen, Vlassenbroek, Wal-Zwijn, Lippenbroek, het deelgebied De Bunt van de Durmevallei, Cluster Bornem en de Polders van Kruibeke aan de boot voorbij.

Aan boord verzorgden voorzitter Carl Buts van Scheldegids vzw, Yvette Saerens van Natuurpunt Lede, Gunther Van Ryckegem van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Yves Plancke van het Waterbouwkundig Laboratorium en projectmanager Michaël Van Rompaey van studie- en adviesbureau Tractebel-Technum de toelichting. De dag eindigde met een wandeling doorheen de Polders van Kruibeke, waar de groep op sleeptouw werd genomen door projectingenieur Stefaan Nollet van Waterwegen en Zeekanaal NV en enkele lokale Barbiergidsen.


Meer foto’s van de boottocht en de wandeling vindt u in bijlage. Vzw Grenzeloze Schelde linkt op haar website naar een uitgebreid beeldverslag.