Het Sigmagebied Cluster Kalkense Meersen is in de prijzen gevallen op het wereldcongres van PIANC, een internationale organisatie rond watergebonden infrastructuur. Het project behaalde de derde plaats in de Working with Nature-wedstrijd. Het werd gezamenlijk ingediend door De Vlaamse Waterweg, het Agentschap voor Natuur en Bos en studiebureau IMDC.

“PIANC verenigt professionals die infrastructuur bouwen zoals havens en kanalen. Meer en meer is er in die wereld aandacht voor de integratie van natuurprojecten in grootschalige infrastructuurprojecten”, vertelt Michael De Beukelaer-Dossche, projectingenieur bij De Vlaamse Waterweg. “Het besef is er dat je bijvoorbeeld geen kanaal kan aanleggen zonder rekening te houden met de omgeving errond. Watergebonden projecten staan namelijk direct onder invloed van de gevolgen van de klimaatverandering”, gaat Dominiek Decleyre, projectleider bij het Agentschap voor Natuur en Bos, verder. “Het is dus noodzakelijk om de natuur en het milieu te betrekken en te streven naar een win-winsituatie. Een strategie die we ook toepassen binnen het Sigmaplan.”

Heel belangrijk in dergelijke projecten is verder het ontwikkelen van draagvlak door het overleg met lokale actoren zoals gemeentes, landbouwers en natuurverenigingen, weet Michael Van Rompaey, projectleider bij IMDC. “De intensieve manier waarop dergelijk overleg in het Sigmaplan wordt gevoerd, is mede bepalend geweest voor deze erkenning.”

Grote eer

De Working with Nature Award werd vorige week voor de tweede keer uitgereikt tijdens het wereldcongres van PIANC in Panama. De Cluster Kalkense Meersen, die eerder al het Working with Nature-certificaat kreeg toegewezen, raakte in de top 3. Uiteindelijk eindigde het project op de derde plaats. Een grote eer die ook afstraalt op het Sigmaplan, het Agentschap voor Natuur en Bos en De Vlaamse Waterweg.

Voor de wedstrijd werden dertien internationale casestudies ingediend, waarvan er elf werden weerhouden. De winnaar was Port of Oakland in San Francisco. Op nummer 2 stond de haven van Le Havre. Dat zijn twee indrukwekkende projecten om naast te staan.

Zeldzame fauna en flora 

Waarom de Cluster Kalkense Meersen die derde plaats dubbel en dik verdient? In het gebied van bijna 1000 hectare hebben we allerhande innovatieve maatregelen genomen om overstromingen te voorkomen en tegelijk de natuur een duwtje in de rug te geven. Zo hebben we ter hoogte van Wichelen wilgenmatten geplaatst in de bedding van de Schelde. Het gevolg is dat er minder gebaggerd moet worden, zodat de natuur wat meer ontzien wordt. Dan zijn er natuurlijk de gecontroleerde overstromingsgebieden die zijn aangelegd om water op te vangen en zo wateroverlast in de ruime omgeving te vermijden. Die overstromingsgebieden hebben we ingericht als wetlands: natte natuur waar tal van zeldzame planten en dieren het naar hun zin hebben.

Verder hebben we specifiek voor dit gebied nieuwe types sluizen en vismigratiepassages ontwikkeld. Via die sluizen kunnen vissen de overstromingsgebieden bereiken. Daar vinden ze rustig water waar ze zich kunnen voortplanten en waar jonge vissen kunnen opgroeien.

Kriebelt het om dit bijzondere natuurgebied te komen ontdekken? Klik hier voor inspiratie!