Twee staatssecretarissen en verschillende ambtenaren van de Duitse deelstaat Nedersaksen hebben vrijdag enkele deelprojecten bezocht van het Sigmaplan, dat het stroomgebied van de Schelde beter moet beschermen tegen overstromingen zonder de natuurwaarde en exploitatiemogelijkheden ervan in gedrang te brengen. De delegatie kwam er inspiratie opdoen voor de aanpak van het stroomgebied van de Eems.

In Nedersaksen bestaat momenteel heel wat discussie over de overstromingsproblematiek en waterkwaliteit van de Eems. De situatie zou erg vergelijkbaar zijn met die rond de Schelde een tiental jaar geleden. "De vertegenwoordigers van Nedersaksen zijn geïnteresseerd in de Vlaamse totaalaanpak. Die gaat immers verder dan het verminderen van overstromingsrisico's en het verbeteren van de waterkwaliteit, we zorgen bijvoorbeeld ook voor meer natuurbescherming, toerisme en recreatie", zegt bioloog Patrick Meire van de Universiteit Antwerpen, die de delegatie mee begeleidde. "Het is leuk om te zien dat men vanuit het buitenland nu ook bij ons in de leer komt inzake integraal waterbeleid, in plaats van altijd maar naar Nederland te kijken."

Ook de participatie van en communicatie met de bevolking en het beslissingsproces dat tot het uiteindelijke, geactualiseerde Sigmaplan leidde, werd uitgebreid behandeld tijdens de rondleiding. De Duitse delegatie ging onder meer een kijkje nemen bij het 600 hectare grote gecontroleerde overstromingsgebied de Polders van Kruibeke, het onderzoeksterrein Lippenbroek en het natuur- én overstromingsgebied Kalkense Meersen.

Aan het Sigmaplan wordt al sinds 1977 gewerkt door middel van onder meer dijkverhogingen en het aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden. In 2005 werd het nog geactualiseerd op basis van nieuwe technieken en wetenschappelijke inzichten zoals de klimaatverandering. De volledige realisatie zou in 2030 afgerond zijn.

Bron: Belga