De gemeente Hamme grenst zowel aan de Schelde als aan de Durme en telt verschillende Sigmagebieden langs beide rivieren. In deze nieuwsbrief zoomen we in op Grote Wal, Kleine Wal, Zwijn en Groot Schoor. Onder de naam ‘Wal-Zwijn’ gaan hier in het voorjaar van 2016, in het kader van het Sigmaplan, de eerste dijkwerken van start.Met die werken willen waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) Vlaanderen in de toekomst beter tegen overstromingen beveiligen en de natuur langs de Schelde en haar zijrivieren opwaarderen.

Waarom zijn die maatregelen nodig?

Hamme en heel wat andere plaatsen langs de Schelde en haar zijrivieren zijn gevoelig voor overstromingen. Ook verloren de riviervalleien in de loop der jaren heel wat natuurlijke overstromingsgebieden, onder meer door bebouwing en landbouwgebruik. Daarom geven we de rivier weer meer ruimte. Zo kunnen we overvloedig rivierwater bij stormtij opvangen en beschermen we de omgeving tegen overstromingen. Door tegelijkertijd de typische natuur rond de Schelde te herstellen, werken we aan de Europese natuurdoelen. In deze nieuwsbrief lees je alles over de werken die in Wal-Zwijn op stapel staan.

Ontdek de nieuwe projectnieuwsbrief van Wal-Zwijn hier.