Het LIFE+-project Scalluvia in de Polders van Kruibeke loopt na vijf mooie jaren op zijn einde. Binnen dat project werkten de gemeente Kruibeke, natuurvereniging Kruin en de uitvoerders van het Sigmaplan – het Agentschap voor Natuur en Bos en De Vlaamse Waterweg nv – samen om 90 hectare elzenbroekbossen en kreken te herstellen. Enkele hoogtepunten op een rij!

Thuis voor zeldzame dieren

Met Scalluvia werkten we in de Polders van Kruibeke aan een ideaal leefgebied voor zes doelsoorten: de bittervoorn en kleine modderkruiper, die in de kreken leven, het woudaapje en de purperreiger, twee reigersoorten die het naar hun zin hebben in het drassige riet, en de ijsvogel en blauwborst. Ons werk werpt vruchten af. Zo is de bittervoorn tegenwoordig de vaakst voorkomende vis in de streek. Dat is bovendien een signaal dat het goed zit met de waterkwaliteit, want het is een kieskeurig visje.

Oplettende wandelaars komen in de Polders (sporen van) otters tegen, die zeer zeldzaam zijn in Vlaanderen. En ook de visarend laat zich af en toe zien.

Kunst in de Polders

In de Polders van Kruibeke gaan kunst en natuur hand in hand. Denk maar aan de Liefkesboom, de kunstvis op de visvriendelijke stuw, de houten reus CosmoGolem, de 40 meter lange graffitimuur en de zigzaggende bogen van Arcade, die ingegraven lijken in de ringdijk bij Bazel. De kunstwerkjes laten bezoekers de natuur op een andere, intensere manier beleven. Benieuwd? Check dan zeker dit filmpje:

Boeiende uitstapjes

Om het unieke karakter van de elzenbroekbossen en kreken bekend te maken bij het grote publiek, bieden we verschillende activiteiten aan. Zo maakten de Natuurouders het leuke lespakket ‘Scalluvia Jungle’ voor de derde graad van de lagere school. Klassen en jeugdbewegingen kunnen het gebied ook ontdekken onder begeleiding van mascotte Xavier De Ree, die een eigen app heeft. En de Barbiergidsen nemen je elke eerste zondag van de maand mee op tocht.

Het Beverpad

Het Beverpad (1,2 km) leidt je langs de Rupelmondse Kreek. Hier staken we de handen uit de mouwen om de oevers glooiender te maken. Op die manier kregen water- en moerasplanten opnieuw ruimte om te groeien en ontstonden er beschutte plekjes voor insecten, vogels, vissen en amfibieën.

Met een beetje geluk zie je tijdens je wandeling grazende reeën of spot je een ijsvogel die over het water zoeft. Je passeert ook het Karperhuisje, een voormalig vakantiehuisje dat nu dienst doet als zomerverblijfplaats voor vleermuizen.

Sterk draagvlak

In het begin stonden sommige inwoners argwanend tegenover de plannen in de Polders van Kruibeke. Maar Scalluvia slaagde erin om een sterk draagvlak te creëren en omwonenden en betrokkenen mede-eigenaar te maken van het natuurgebied. Het project was dit jaar zelfs genomineerd voor de Natura 2000 Award in de categorie ‘Draagvlak creëren’.

Tal van Kruibekenaars tekenden dan ook present om de verschillende mijlpalen van het project te vieren. Bijvoorbeeld de inhuldiging van de inwateringssluis op de Scheldedijk, toen daar voor het eerst watervallen kolkten: