Naast veiligheid krijgt ook de natuur bijzondere aandacht in het Sigmaplan. Zo worden in Dorent de graslanden van weleer hersteld. Die natte natuur kan meteen ook overtollig regenwater bufferen. Twee vliegen in één klap. Vooraleer de werken in 2018 kunnen starten, moeten we enkel nog de stedenbouwkundige vergunningen verkrijgen. Ook het archeologisch onderzoek werd afgerond. Daarna kunnen we de werken aanbesteden en een aannemer selecteren.

In de Zennebeemden van Dorent zetten we alles op alles om straks de soortenrijke graslanden te herstellen. 90 hectare natuur vormen we om tot een patchwork van natte wei- en hooilanden, houtkanten en waterpoelen. Wandelaars, maar ook ruiters zullen hun hart kunnen ophalen in de draslanden van dit stukje Zennevallei.

Sporen uit het verleden

Voordat de grondwerken in een Sigmaproject starten, gebeurt er altijd een archeologisch onderzoek. Dat is een vereiste om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. In Dorent is het onderzoek afgerond, en er is een kleine ontdekking gedaan … Lees er alles over in de nieuwsbrief van maart 2017.


Hier vind je meer info over Dorent.