Het nieuwe Sigmagazine is er! Je leest er alles over de hotspots van de Durmevallei, de glooiende dijk in Antwerpen, Europese topnatuur en het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen. 

Heel wat regio’s in Vlaanderen zijn gevoelig voor overstromingen. Om weerwerk te bieden tegen de verwachte stijging van de zeespiegel en steeds hogere waterpeilen op de Schelde en haar zijrivieren, kunnen we vertrouwen op het Sigmaplan. De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos voeren het Sigmaplan uit door dijken te verhogen en gecontroleerde overstromingsgebieden aan te leggen. Zo loopt er sinds kort zelfs een dijk over de Antwerpse Scheldekaaien, die de stad Antwerpen beschermt tegen overstromingen.

Maar we bieden ook weerwerk door te investeren in slikken en schorren, zoals in het Hewige-Prosperproject op de Vlaams-Nederlandse grens, en door waterlandschappen in ere te herstellen. De buffercapaciteit van wetlands (natte natuurgebieden) is immens. Dat blijkt nu al in het Weijmeerbroek en Bulbierbroek in de Durmevallei. Met het Europese project LIFE SPARC zetten we volop in op dat ‘werken met de natuur’ en wapenen we de Scheldevallei nog beter tegen de klimaatverandering.

Benieuwd wat we het afgelopen jaar allemaal gerealiseerd hebben? Duik dan snel in het Sigmagazine!