In Weymeerbroek, een van de zeven deelgebieden van het Sigmaproject Durmevallei, wordt het open meersenlandschap hersteld. De eerste fase van de werken is nu afgerond. In het voorjaar starten we met een volgende stap: het inzaaien met graszaad.

Op termijn zullen in Weymeerbroek weer de oorspronkelijke wetlands groeien, met hooilanden, moerassen en rietgordels. De voorbije decennia zijn er op heel wat graslanden populieren aangeplant. Die ruimen nu plaats voor een authentieke, open vallei met soortenrijke graslanden. Dat past helemaal in de Europese natuurdoelen die voor dat gebied zijn bepaald. We hopen dat weidevogels zich met die maatregel over enkele jaren weer nestelen in Weymeerbroek.

 

Voor de bomen die we in september en oktober langs de Durme kapten, planten we op andere plaatsen jonge bomen. Zo blijft de bosoppervlakte in Vlaanderen op peil. Vrachtwagens vervoerden de grote stammen; het kleine hout werd ter plekke tot snippers verwerkt en afgevoerd. In november verwijderde de aannemer de boomstobben met een freesmachine. Nu liggen de terreinen er braak bij tot in het voorjaar. Dan gaan we de ontboste percelen bewerken, zaaiklaar maken en inzaaien met graszaad. 


 

Hier vind je meer info over het Sigmaproject Durmevallei
Klik hier voor alle publicaties van het Sigmaproject Durmevallei