In de Demervallei staat heel wat op stapel. De regio wordt beter tegen overstromingen beschermd, en de waardevolle natuur in ere hersteld. Ook zijn er volop kansen voor recreatie, erfgoed en streekontwikkeling. De verschillende organisaties die reeds jarenlang bezig zijn met de ontwikkeling van de vallei, scharen zich nu onder het Sigmalogo. Je leest het allemaal in de eerste nieuwsbrief van het Sigmaproject Demervallei.

Sinds jaren zijn er verschillende organisaties in de weer om de Demervallei verder te ontwikkelen. Al die plannen en initiatieven worden nu samengesmolten in één programma, dat door de partners van de Demervallei zal worden uitgevoerd. Het integrale project rond de Demervallei vormt vanaf nu een onderdeel van het Sigmaplan. We bouwen daarbij verder op het geleverde werk en de strategie die de voorbije jaren voor de regio werd ontwikkeld. De technische en procesmatige expertise van het Sigmaplan kan daarbij van pas komen.


Klik hier voor de nieuwsbrief en maak kennis met de geschiedenis en ambities van het Demerproject. Wat ging er vooraf, en wat willen we bereiken?