Wintertaling, smient, krakeend, bergeend … Het aantal watervogels dat overwintert in de projectgebieden van het Sigmaplan neemt de laatste jaren sterk toe. Met dank aan de natuur die we er ontwikkelen!

Op basis van regelmatige tellingen heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de watervogels die overwinteren in de Sigmagebieden in kaart gebracht. Zo wil het team Estuaria van het INBO zicht krijgen op het belang van de Sigmagebieden in het Zeescheldegebied (de Scheldevallei en het estuarium van Gentbrugge tot aan de grens met Nederland) en in Vlaanderen.

Explosieve groei

Als je kijkt naar het aantal overwinterende watervogels in de Sigmagebieden sinds 2000, zijn de meeste soorten sterk toegenomen. Onderzoeker Wim Mertens van het INBO: “De wintertaling bijvoorbeeld (zie foto) kwam vroeger bijna niet voor in de Sigmagebieden. Maar in de winter van 2017 werden er gemiddeld bijna 2000 exemplaren geteld. Het aantal smienten steeg nog sterker: tot meer dan 2500.”

Kijk je ruimer, naar het volledige Zeescheldegebied of naar heel Vlaanderen, dan is het plaatje anders: de meeste soorten zijn stabiel gebleven of achteruit gegaan.

Aantrekkelijke natuur

Waarom overwinterende watervogels het in de Sigmagebieden zo goed doen? Dat komt door de natuur die we daar ontwikkelen. Kijk bijvoorbeeld naar de Polders van Kruibeke, het grootste gecontroleerd overstromingsgebied van Vlaanderen. Hier toverden we 600 hectare poldergebied om tot een uniek natuurgebied. Een walhalla voor tal van vogelsoorten, waaronder heel wat eenden, ganzen en andere watervogels.

In de Polders komt waardevolle getijdennatuur tot ontwikkeling: op het ritme van eb en vloed boetseert de Schelde een netwerk van slikken, platen, schorren, geulen en kreken. In de modderige slikken vinden vogels lekkere hapjes. En in het riet dat op de schorren groeit, maken ze hun nest.

Natuurdoelen

Voor alle landen in de EU zijn er natuurdoelen opgesteld om de Europese fauna en flora in topconditie te houden. Zo zijn er ook specifieke doelstellingen voor het aantal overwinterende watervogels in het Zeescheldegebied. Uit het onderzoek van het INBO blijkt dat we die doelen nog niet bereiken. “Maar na de uitvoering van het volledige Sigmaplan lijkt dat niet onhaalbaar”, klinkt het.