Een gedeelte van de wandelbrug aan het Zuiderterras op de Scheldekaaien wordt vandaag preventief afgesloten na controle van de ondergrond onder één van de ondersteunende pijlers.

Ook de zone onder de wandelbrug ter hoogte van de verzakking is niet toegankelijk. De parking blijft wel volledig beschikbaar. De maatregel heeft geen enkel gevolg voor de bereikbaarheid van de horecazaak op de promenade of de cruiseschepen die de komende tijd zullen aanleggen.

De stad onderzoekt op dit moment samen met Waterwegen en Zeekanaal NV de oorzaak en zal in functie van het resultaat verdere maatregelen nemen. Pas als de veiligheid volledig gegarandeerd kan worden, zal de toegang tot de wandelzone op en onder het Zuiderterras opnieuw vrijgesteld worden.

Twee jaar geleden was er op dezelfde plaats een verzakking. De pijler in kwestie werd toen genivelleerd. Sindsdien wordt de staat van de wandelbrug nauwgezet gecontroleerd.


Meer info over de stand van zaken van de Antwerpse Scheldekaaien vind je hier