Om de Polders van Kruibeke de komende 24 jaar op de best mogelijke manier te beheren, heeft Natuur en Bos van de Vlaamse overheid een natuurbeheerplan opgemaakt.

Het plan zoomt in op het beheer van het gecontroleerd overstromingsgebied dat in het kader van het Sigmaplan werd aangelegd, en van de polder binnen de nieuwe Sigmadijk. Bedoeling is om de fauna en flora die het gebied herbergt op een duurzame manier te behouden en te versterken. Ook de toegankelijkheid op paden en dijken wordt geregeld en bewegwijzerd.

Je kan het plan digitaal inkijken op de website van Natuur en Bos of gaan inkijken op het gemeentehuis van Kruibeke. Van 1 februari tot en met 8 maart 2020 loopt een publieke consultatie over dit plan. Tijdens die periode kan je opmerkingen of bezwaren indienen. Dat kan via mail (aves.ovl.anb@vlaanderen.be) of schriftelijk aan:

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid VAC Oost-Vlaanderen

dienst AVES

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73

9000 Gent

Met vermelding: 'Opmerking/bezwaar NBP Polders van Kruibeke'

Begeleide wandeling

Wil je meer weten? Kom dan wandelen door de polders op zaterdag 29 februari. Boswachter Bram Vereecken vertelt je alles over de bijzondere fauna en flora in het natuurgebied. Alle praktische details vind je in de kalender.