Eergisteren trok de eerste herfststorm – restanten van de ex-orkaan Gonzalo – over ons land. Verschillende overstromingsgebieden, waaronder Paardeweide en Bergenmeersen in de gemeenten Berlare en Wichelen, traden in werking. In Paardeweide werden recent de bestaande dijken nog verhoogd en verstevigd om de achterliggende woongebieden beter te beschermen. Slimme uitwateringsconstructies laten het water terugstromen naar de rivier als het waterpeil daar zakt. Als het niet stormt, worden deze constructies gebruikt om het waterpeil zo af te stellen dat zich natte natuur kan ontwikkelen.

Paardeweide