De Vlaamse Regering heeft het licht op groen gezet voor de bestemmingswijziging van 35 hectare niet-ontwikkeld woon- en industriegebied in de Netevallei in Lier en Duffel. Die ruimte is vanaf nu voorbehouden voor landbouw, natuur en bos.

“Hiermee zetten we belangrijke stappen vooruit in het klimaatbestendig maken van Lier en Duffel. De ontwikkeling van de natuur- en groengebieden zorgt voor meer biodiversiteit, meer overstromingsveiligheid én meer kwalitatieve en toegankelijke groene ruimte in een sterk verstedelijkte regio”, zei minister van Omgeving en Natuur Koen Van den Heuvel deze week in Het Nieuwsblad. “Tegelijk zetten we volop in op het behoud en het versterken van een landschappelijk waardevol valleilandschap met markante erfgoedsites zoals het Hof van Lachenen, het Ringenhof en de Anderstadhoeve.”

Uit de startblokken

Nu de bestemmingswijziging goedgekeurd is, zullen de komende jaren enkele concrete projecten in de regio rond Lier en Duffel op kruissnelheid komen. Het gaat enerzijds om het Sigmaproject Beneden-Nete, waarmee we de omgeving beter beschermen tegen overstromingen en tegelijk meer kansen geven aan de natuur. Anderzijds heb je Pallieterland, een project voor en door de Lierenaar. Het landschapspark Pallieterland zal verschillende natuurgebieden met elkaar verbinden en het ‘speelterrein’ zijn van wandelaars, fietsers en andere bezoekers.

Paradijs voor vogels en vissen

Wat we hier precies in petto hebben met het Sigmaplan? De vallei tussen de Beneden-Nete en het Netekanaal wordt bijna één groot wetland waar je straks nog heerlijker kan wandelen en fietsen. De zone Anderstadt 1 wordt ontpolderd: de Schelde krijgt er weer vrij spel. Zo kunnen vissen zoals de fint en de spiering er hun eitjes weer kwijt. In het eerder aangelegde overstromingsgebied de Polder van Lier vergroten we de veiligheidsfunctie. Tegelijk vormen we het gebied om tot een prachtig landschap met open water en riet, een leefgebied voor heel wat vissen en vogels. Heel wat rietbewoners zullen ook een thuis vinden in de ondiepe vijvers, rietkragen en wilgenstruwelen van de zone Hof van Lachenen. De vijvers in de zone Vijvers aan Anderstadt worden tot slot stuk voor stuk ecologische pareltjes.