Vandaag, anderhalve week eerder dan voorzien, zijn de heiwerken op de werf Nieuw Zuid van het Antwerpse Scheldekaaienproject voltooid. Sinds begin juli werd daar het geraamte van een nieuwe kaaimuur opgebouwd. Het heien van stalen buispalen en damplanken zorgde geregeld voor geluidshinder. “De werkzaamheden verliepen vlekkeloos, waardoor de aannemer nu al klaar is. We danken de Antwerpenaars voor hun geduld”, zegt projectingenieur Reinhilde Vanhooydonck van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z).

Het heien van de nieuwe kaaimuur in Nieuw Zuid, ter hoogte van de Ledeganckkaai, was een ingrijpende klus. Het geraamte van de muur werd de voorbije zes weken in een ondergrond van Boomse klei geslagen (‘geheid’). Om 36 stalen buispalen en 35 damplanken 15 meter diep in de klei te duwen, maakte aannemer THV Scheldekaaien (een tijdelijke samenwerking tussen de waterbouwers Hye, Herbosch-Kiere en Artes Roegiers) gebruik van zware apparatuur: een trilblok van 60 ton en een heihamer. De heihamer, die een luid kloppend geluid voortbracht bij elke slag op het stalen materiaal, veroorzaakte het meeste geluidshinder.

Afhankelijk van de wind droeg het geluid soms meer dan een kilometer ver. De impact van trillingen bleef binnen de veiligheidsmarges, maar sommige omwonenden konden de trillingen wel degelijk voelen.

“Dankbaar voor geduld”

“We bedanken de Antwerpenaars voor het geduld dat zij tijdens de heiwerken toonden”, stelt projectingenieur Reinhilde Vanhooydonck van W&Z. “We hebben bewust voor een intensief werkregime gekozen. Daardoor was er de voorbije weken geregeld hinder, maar zijn de werken nu wel vroeger klaar dan voorzien.”

Sinds 12 juli werd er tijdens de week  geheid van 6.30 uur ’s ochtends tot 20.30 uur ’s avonds. Eind juli was een eerste deel van het geraamte opgebouwd (22 buispalen en 21 damplanken), na 8 augustus volgden de overige 14 buispalen en damplanken. Vandaag werden de heiwerken succesvol afgerond.

Om de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, liet W&Z de stalen elementen, goed voor liefst 3000 ton, via de Schelde aanvoeren.

Wat volgt er na de heiwerken?

Na de heiwerken wordt de ca. 6000 m² grote bouwput achter het stalen geraamte laag per laag opgevuld en wordt de bouwput ook volledig ‘drooggelegd’. Daarna krijgt de kaaimuur zijn karakteristieke bekleding terug. Voor de afbraak van de muur werden authentieke bouwelementen zoals de bolders en de blauwe steen zorgvuldig weggenomen. Van het historische metselwerk heeft de aannemer mallen gemaakt, om exacte replica’s uit beton te kunnen maken. Al die elementen worden in een latere fase op het stalen geraamte bevestigd. Zo behoudt de gestabiliseerde kaaimuur zijn typische uitzicht.

Tijdens de hele duur van de werken aan Nieuw Zuid staat op de Ledeganckkaai een infokeet. Daar valt alles te ontdekken over de Scheldekaaien, het Sigmaplan en de werken zelf, met speciale aandacht voor de zones waar W&Z op dat moment aan de slag is. De infokeet is elke derde woensdag van de maand open voor bezoekers, telkens van 12 tot 20 uur. De eerstvolgende openingsdata zijn 21 september en 19 oktober.


Meer info over de Antwerpse Scheldekaaien vind je hier.