De heiwerken in het deelgebied Nieuw Zuid van het Sigmaproject Scheldekaaien zijn voorlopig afgerond. Nu de stalen wand geplaatst is in twee deelzones, is ook de bijhorende trillings- en geluidshinder voor omwonenden van de baan. W&Z bedankt de Antwerpenaren voor hun geduld.

In de zone Nieuw Zuid van het Antwerpse Scheldekaaienproject breken we de historische kaaimuur om veiligheidsredenen af. De zone is opgedeeld in vijf deelzones, waar ingrijpende werken moeten gebeuren: het heien van stalen wanden voor de bouwput, de afbraak van de oude muur en het plaatsen van een stalen geraamte voor de nieuwe kaaimuur. De bouwput vullen we daarna laag per laag op. Tenslotte kleden we de muur opnieuw aan, met het authentieke uitzicht als einddoel.

Stand van zaken

In een eerste van vijf deelzones zijn de meest ingrijpende werken al achter de rug. In twee andere deelzones is nu de eerste stap, het heien van stalen wanden voor de bouwput, afgerond. Van begin november 2016 tot midden januari 2017 werd de wand, een aaneenschakeling van stalen buispalen en damplanken, aan de hand van zware apparatuur in de ondergrond getrild of kloppen. Die heiwerken zijn nu dus afgelopen. De komende maanden zullen we ook in deze twee deelzones de oude muur afbreken en een stalen geraamte voor een nieuwe kaaimuur plaatsen. We houden u op de hoogte over de verdere werken.


Meer info over het Antwerpse Scheldekaaienproject vind je hier.