Slikken, schorren, rietvelden en wilgenvloedbossen: het landschap van Groot en Klein Broek in Waasmunster en Temse zal grondig veranderen. Het wordt een gedroomd leefgebied voor watervogels dat bovendien overtollig water zal opvangen bij stormtij. Een voorproefje kan je alvast bewonderen in het Meulendijkbroek.

Het Meulendijkbroek in Waasmunster-Sombeke is een onderdeel van het Sigmagebied Groot Broek, dat ontpolderd wordt. Dat wil zeggen dat we het gebied teruggeven aan de Durme. Landinwaarts bouwen we eerst een ringdijk, met fiets- en wandelpaden. Vervolgens maken we openingen in de oude Durmedijk, zodat er dagelijks water in en uit het gebied stroomt op het ritme van eb en vloed. De ringdijk houdt het water tegen. Onder invloed van het getij komt een continu wisselend landschap tot ontwikkeling: bij eb zie je slikken en schorren, bij vloed een grote watervlakte waar riet en wilgen boven uitsteken. Bij stormtij zal Groot Broek overtollig water uit de Durme opvangen zodat de omgeving gespaard blijft van overstromingen. 

Voorproefje

In nauwe samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv (een van de uitvoerders van het Sigmaplan) zorgt natuurvereniging vzw Durme voor het overgangsbeheer in de Sigmagebieden Groot Boek en Klein Broek in Sombeke en Elversele. André Verstraeten van vzw Durme: “We bereiden de ontpoldering voor door overgebleven gebouwtjes en zwerfvuil op te ruimen, het graslandbeheer te organiseren, toezicht te houden, educatieve activiteiten op poten te zetten ... In het Meulendijkbroek hebben we bovendien een sluis op een gecontroleerde manier opengezet. Daardoor vloeit bij elk hoog- en laagtij een beetje water in en uit het gebied. Het resultaat? Een aantrekkelijk landschap en een gedroomd leefgebied voor watervogels als de dodaars, kuifeend, krakeend en bergeend. Een voorproefje van wat de Sigmawerken in de toekomst op nog veel grotere schaal zullen realiseren in de omgeving.”