Hoewel 2020 een jaar vol obstakels was, zijn we er toch in geslaagd om heel wat te realiseren met het Sigmaplan. De ringdijken in Klein en Groot Broek langs de Durme, de Roerdomp-brug in de Kalkense Meersen en de verdere stabilisatie van de Antwerpse Scheldekaaien: het is maar een greep uit de verwezenlijkingen van het afgelopen jaar. 

Je leest er alles over in de nieuwste editie van ons Sigmagazine. Met interessante weetjes en uitleg van projectleiders biedt het een unieke blik achter de schermen van Vlaanderens meest ambitieuze klimaatproject.

Naar het magazine!

Copyright foto: Peter Maris